#تاوان_دختر_بودن_پارت_1

مقدمه:

من یه دخترم پر از احساسات دخترونه,پر از شور و هیجان,پر از دخترونگی ها.

زود رنجم وچشمه ی اشکم همیشه جوشان.

تحمل اخم پدر قهر مادر را ندارم.

تنهایی را دوست دارم

مثل شیشه شکننده ام,زود آزار میبینم

با دوستانم خوش هستم و از جمع خانواده فراری و این طبیعته سنِ من است.

عاشق کل کل کردن و ترسوندن دوستانم هستم

عاشق اخم کردن به جنس مذکر

و اذیت کردن استادا

عاشق بلند کردن ناخون هایم و لاک زدن به اونا

عاشق مانتو شلوار تنگ

عاشق تنهایی هام وگوش دادن به آهنگ های رپ و پاپ

عاشق رمان خوندن و غرق شدن تو دنیای خیالی اونقدر که با شخصیتاش بخندم و گریه کنم

عاشق ترس و هیجان

من یه دخترم....!

دختری که میترسه از متلک پسرها

دختری که میترسه از نگاه های خراب و لبخند های کثیف

یه دختر مانند اشک خدا پاک و زلال


romankadeh1.ir | @romankadeh1