#سرنوشت_وارونه_پارت_1

مقدمه

زندگی در چشمان تو زیباست

برق نگاهت

من را دیوانه میکند

و قلبم را

به ستوه می اورد

و در نگاهت چه نهفته است که

مرا اینگونه به مرز دیوانگی میکشاند

و من

در سایه ی مرگ قدم میگذارم

و تو امدی و مرا از

لجنزار تنهاییم

بیرون کشیدی و

سایه من را چه؟

آن را هم دور میکنی از من؟

****************************

__الو سلام سانی جون چطوری؟

_به سلام خانم چی شد یادی کردی؟

_هیچ دلم پوسید تو خونه خواستم ببینم مهمانی چیزی سراغ نداری؟

_امممم چرا فردا شب نیاورون٬آدرس دقیقشو برات اس میکنم

_مرسی گلم

_خواهش

_بای


romankadeh1.ir | @romankadeh1