#سهم_من_از_با_تو_بودن_پارت_1

خلاصه :زندگی دختری هست که ثمره ی ازدواج اول مادرش هست و در حال حاضر با خانواده ی جدید مادرش زندگی می کند .... این زندگی پر از فقر و گرفتاری درد سر های خاص

خودش رو داره ... شخصیت اصلی سعی داره تا جایی که می تونه انسان شریفی باشه ...قصد داره درس بخونه و کار کنه و برای مادر و خواهر و برادرهای کوچکترش زندگی خوبی

بسازه ... با نا پدری و برادرش هم اصلا رابطه ی خوبی نداره و بخش بزرگی از مشکلات او همین دو نفر هستند !!

كاش می شد لحظه ها را پس گرفت

عشق های بی صدا را پس گرفت

يا ورق زد كودكی را باز هم

روزهای با صفا را پس گرفت

.

روی بودن يا نبودن خط كشيد

ّد خدا را پس گرفت

لطف بی ح

بار ديگر يك غزل را كوك كرد

قصه های آشنا را پس گرفت

انتهای عشق را ول كرد و رفت

ابتدای ماجرا را پس گرفت

پرسه زد در كوچه ی ديروزها


romankadeh1.ir | @romankadeh1