#یاهیشکی_یاتو_پارت_1


به نام خدا

مقدمه:داستان زندگی ماست.

داستان عشق ماست.

عشقی که بودنش باعث عذاب هر جفتمان شده است.

عشقی که از اول ممنوع بود ومارا به مرز جنون رسانده...

ولی عشق من، من از این ممنوعیت میگذرم. توفقطو فقط باید مال من باشی. که اگر غیره این باشد منی وجود ندارد.

و اگر من نباشم تو هم نخواهی بود.

پس بیا تلاش کنیم...

برای گذشتن از ممنوعیت...

برای بهم رسیدن...

برای کنار هم بودن...

برای اینکه همه بدانند تو فقط مال منی... عشق من...

romankadeh1.ir | @romankadeh1