#وانیا_ملکه_خواب_ها_(جلد_دوم)_پارت_1


خلاصه:
در پايان جلد اول رمان وانيا دچار فراموشي شد و در اين جلد فراموشيش مشکل بزرگيه…
سيترا براي انتقام آذر و جنگ آماده مي شه و با توجه به فراموشي وانيا و قطع شدن رابطش با دنياي خواب ها اين يه فاجعه اس!
در اين جلد اتفاقات زيادي مي افتد و اميدوارم از خوندنشون لذت ببريد.:شروع رمان ملکه خواب ها جلد دوم

صداي ضربه زدن به در رشته ي افکارمو پاره مي کنه

بي توجه به در زدن و شخص پشت در،طاق باز رويِ تخت دراز کشيدم.

يارو ول کن نبود؛هر ثانيه،دو بار تق تق به در مي کوبيد.

بدون اينکه از جام جم بخورم،با صدايي که به طرف برسه،گفتم-چيه؟

در باز شد و هينا با اون شکم کوچکش داخل اتاق شد؛چند ماهيه که حامله شده

خواست احترام بزاره اما اجازه ندادم؛

-من چند بار به تو بگم؟با اين وضعت لازم به احترام نيست.

-عادت کردم ملکه.بانو نينا گفتن بريد پيششون.

-فکر کنم لحن ادبيه ميترا داره روي شما هم اثر مي کنه…بهش بگو حوصله ندارم.

-گفتن خيلي ضروريه و اگه نيومدين…

romankadeh1.ir | @romankadeh1