#وانیا_ملکه_خواب_ها_(جلد_اول)_پارت_1


مقدمه:

خواب و خواب دیدن چیزای جالب و دوست داشتنی هستن

حالا اگه خواب ها واقعی بشن چی میشه؟

میشه یچیز جالب

حالا اگه ی شب بخوابی و وقتی بیدار شدی دیدی توی سرزمین افسانه ای هستی چی میشه؟

میشه ترس و تعجب

حالا اگه بهت چیزایی بگن که فقط تو افسانه ها خوندیم چی میشه؟

میشه داستان دختر قصه ما

به نام خالق زیبایی ها

رمان وانیا ملکه خواب ها

-آنیییی،نمیخوای از اون تخت دل بکنی؟

صدای مامانم بود که برای بار هزارم این جمله رو تکرار میکرد.آخه من موندم چه گیری به خواب من داره؟

مادر پایه ای دارم…ولی خب بعضی مواقع خیلی مقرراتی میشه و بیشتر هم این اتفاق صبح زود و سر بیدار کردن من اتفاق میفته وگرنه بقیه مواقع آدم باحالیه.

به سختی و زور از تخت قشنگم دل کندم و با همون سر و وضع رفتم توی آشپزخونه،متاسفانه خونه ما دوبلکس نبود و من آرزو به دل موندم یک بار از نرده‌ها سر بخورم و به آشپزخونه برم.چیه خو؟آرزو بر جوانان عیب نیس.

-آنی این چه سرووضعیه؟

-سلام بابا،سلام مامان، وای مامان بیخی که میخوام خواب دیشبمو برات بتعریفم…

-ایندفعه عفو خوردی،بگو

اینم از مامان ما.تعجب نکنین مدلش اینه.

romankadeh1.ir | @romankadeh1