#طلسم_شدگان_پارت_1


مقدمه :

وقتی تو هستی آروم میگیرم

اگه تو نباشی بدون میمیرم

واسه من یک لحظه دوریت محاله

با تو بودن مثل خواب و خیاله

دستات تو دستامه این و میدونم

تو اگه باشی عاشق می مونم

تا تورو دارم و کم نمیارمو

تو اگه نباشی تموم کارمو

دنیا رو با همه ی دل خوشی ها

نمی خوام وقتی که تو تو نباشی

دل به تو دادمو عشقتو یادمو

با فکرت عزیزم هر لحظه شادمو

***

خداوند بینهایت است و لامکان وبیزمان اما به قدر فهم تو کوچک میشود

و به قدر نیاز تو فرود میآید

و به قدر آرزوی تو گسترده میشود

و به قدر ایمان تو کارگشا میشود


romankadeh1.ir | @romankadeh1