#سورنا_پارت_1خواب هرچی میدیدم

یه رویای شیرین که میگم

دیدم لب یه پنجه واستادم

شهر ارومــــــــــــه

هوا عالیــــــــــــــــه

همیشه بارونــــــــــه

دیدم یکی با پیانوش نشسته وسط این شهر

یه ملودی اروم و قشنگ میزنه

و من تو اسمون پر ستاره این شهر خدارو میبینم که لبخند میزنه

جایی رو خواب دیدم همه چیش از عشق بود

جایی که مردونگی توش هنوزارزش بود

جایی که ادماش حتی اگه توی فقر میسوختن

ولی به هیچ قیمتی همدیگه رو نمیفروختن

دیدم هیچکی احساس تنهایی نداره

همه دلسوزن بی کسی معنایی نداره

ادماش واسه هرچی که میخوان تا گور نمیرن

ماشین خوب که میبینن فوش ناجور نمیدن

دیدم هیشکی جوونی رو به خاک نمیده

پول به ساقی مواد توی پارک نمیده

هیچ ارضی به ناموس کسی نزدیک نمیشه

هیچکیم به جرم عاشقی دستگیر نمیشه

ادما خوشحالن همیشه عیــــــده

همه چی ازاده به غیره گریـــــه

کار حلال از هر شکلش ننگ وار نی

همه ازادن اما هیچکی بی بند وبار نی

همه چی مهربون بود

شبا مهتابی روزا خوب وپر نور

romankadeh1.ir | @romankadeh1