#اس_ام_اس_پارت_1

زندگی رسم خویشاوندی ست

زندگی بال و پری دارد به وسعت مرگ

پرسشی دارد اندازه ی عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود

زندگی حس قطاری ست که در خواب گل می پیچید

زندگی مجذور آیینه است

زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست

زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس هاست...

سهراب سپهری

مقدمه ی اصلی

عشق کند ذهنه! درک نداره ... نمیفهمه ... دلیل و منطق رو درک نمیکنه ...فقط کسی رو که دوست داره میخواد ... هیچ چیز دیگه ای نمیخواد ...

آدم نیست ... یه احساسه ...

یه احساس قشنگ و شاید هم تلخ ...به تلخیه یه لیوان قهوه ی اسپرسو؟ نه قهوه نه ... به تلخیه یه درد... یه درد قدیمی ... که حالا به خاطرش همه چی میریزه به هم ...!

من شاید خل باشم , سوتی بدم , اما ... از هر آدمی قوی ترم ... دختری تیستم از جنس شیشه ... از آهنم ... احساس دارم اما ... قدرتم فولادینه ...

مواظب باش ... روزی به زنجیر میکشم قلبت را ...

دوستت دارم ... دوستم داشته باش!

ما آفریده شدیم تا اسطوره های عشق شویم!

ما اسطوره ی عشق ایم! داستان یک اس ام اس ...

اس ام اس اشتباهی ... اما چه قدر درست! ...

***

کلافه شروع کردم به گشتن! پووووف! خدایا هی مونده دقیقا ده دقیقه به سال گوشی من گم بشه؟ زیر بالش رو نگاه کردم و با عصبانیت پلکامو رو هم فشار دادم و با حرص بالش رو کوبیدم سر جاش! خم شدم تا زیر تخت رو هم نگاه کنم! ببین تو رو خدا! ده دقیقه پیش جوگیر شدم یه اسمس احساسی بنویسم بفرستم واسه یکی از اون خلا ولی مثل این که قسمت نیست! تازه تموم حسی که جوگیری داده بود بهم از ذهنم پرید! اشکال نداره هنوز یه کم حس دارم! به ساعت نگاه کردم...وای نه! فقط 5 دقیقه مونده! شروع کردم به دوباره گشتن! آهان الان مطمئن شدم کجاست! خودشه! در کمد لباسام رو باز کردم و کیف زردم رو درآوردم و دستمو کردم توش و با دستم شروع کردم به گشتن! خوب تو این نبود! کیف بعدی رو برداشتم و دوباره همین کار رو تکرار کردم! تو دلم غر زدم: الان همه ی این کیفا رو باید بگردم و از آخرم تو هیچکدوم نباشه و سال هم تحویل بشه! اون موقع تا سال آینده باید دنبال گوشی ام بگردم! ولی اگه تو یکی از اینا باشه چی؟ با خودم در گیر بودم! اشکال نداره این کوله پشتی سبزه رو هم میگردم نبود بی خیالش میشم! دستمو کردم تو کوله پشتیه سبز و شروع کردم به گشتن! یهو مثل بچه هایی که وقتی بهشون کادو میدن میپرن هوا پریدم هوا! و جیغ زدم: یهووووووو گوشیم پیدا شد! پیدا شد!


romankadeh1.ir | @romankadeh1