#رز_خونی_پارت_1
آتشی در قلبم شروع به شعله ور شدن میکنه

و به نهایت خودش میرسه , منو از این خیالات واهی بیرون میکنه

بلاخره میتونم تو را به وضوح ببینم

ببین که چطور هر ذره از وجودت رو ترک میکنم

کار هایی رو که میخوام بکنم دست کم نگیر

تو آرزو خواهی کرد که هرگز مرا ندیده بودی

حس عمیق خیانت

اشک ها خواهند ریخت با حس عمیق خیانت

تو قلب منو توی دستات داشتی

و اونقدر باهاش بازی کردی

و اینقدر باهاش بازی کردی

کردی , کردی

کردی

که عاشق بشه

اشک ها خواهند ریخت با حس عمیق خیـــــــــــــــــانت !فصل اول : ملیحه خان قاجار

میتونستم عکس قیافه امو توی شیشه ماشین ببینم .... چقدر بزرگ شدم .... چقدر فرق کردم با اون زمانی که داشتم میرفتم .... خب معلومه که فرق میکنی دختر خوب تو 14 سالت بوده که رفتی از اینجاو حالا ماشالا 20 سالته .... یه نره غولی شده واسه خودت ... یه لبخند بزرگ و پررنگ زدم ... نه برای

romankadeh1.ir | @romankadeh1