#مانده_ام_جذبت_شوم_یا_دفعت_کنم_پارت_1

مقدمه

نمی ترسم وقتی اخم میکنی!

فقط برایم جذاب و دوست داشتنی تر از سابق میشوی...

در هر حالتی دوستت دارم....

هیچ جور نمی توانی مرا منصرف کنی از خواستنت

هر لحظه بیشتر و بیشتر عاشقت میشوم و برای نوازشت بیتاب تر....

اهنربای وجودت برایم قویتر از این حرفهاست....

دور شدنم محال است....

آغوشت را باز کن، میخواهمت...

بگذار بی دغدغه عشقت را نفس بکشم....

به نام خدا

ـ 10%.....20%......50%......error!

ـ لعنتی!

دومین لب تاپم هم خورد شد.!

مرسی اعصاب...

از روی تخت پریدم پایین .

یه لیوان آب خنک حداقل داغیه آمپرمو کم میکرد...!

ـ آخیش.... واقعا برای خودم متاسفم ... بی اعصابیم داره عود میکنه..!

باز صدای موبایلم در اومد... این موزیک مخصوص ترنم بود..!

ملودی پت و مت...!

ـ جونم...

ـ غوغا؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1