#جوجه_رنگی_من_پارت_1خدایا من آن توأم مرا بمن باز مده!!!

من هیوام ۱۸ سالمه کنکور تجربی دارم یه چند روز دیگه،،تویه خانواده ی چهار نفره زندگی میکنم.مامان مریمم،که پرستاره و‌بابا حمیدر ضامم مکانیکه!!یه داداش جذاب و خوشگل و خوشتیپم دارم که دانشجوی رشته ی دندانپزشکیه...اسمشم هیراد!

هیوا:ماااااااااااااماااااااااان ،،،مامانی؟؟؟؟ماااااااامی؟؟؟

مامان:چیشده باز؟

هیوا:مامان جونم حولمو بده لطفا

مامان:باز یادت رفت؟؟؟هیوا بزرگ‌شدی مامان جان نمیشه هرچیزی و من بهت یادآوری کنم...بچه نیستی که!!

هیوا خب باشه ماامان جونم ایشالا دفعه ی بعد

خندید و رفت بیرون از اتاقم،

تندی لباس پوشیدم و رفتم بیرون سرمیز نشستم....

هیوا:سلام به همگی!!

بابا:سلام بابایی هیوا موهاتو چرا خشک نکردی؟سرما میخوری!

هیوا:بابا چله تابستون کی سرما میخوره؟؟؟

هیراد:جواب ندی میشه حناق رو دلت؟؟؟

هیوا:مگه من چی گفتم‌ تو اصن بامن چیکار داری؟؟؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1