#عشق_شيطون_من_پارت_1


دییییییینگ دینننننننننگگگگگ دینگگگگگگگگگ

ای مرض ای کوفت ای حناققققققق بابااین زنگ دوتا کوچه اونورترم بیدارمیکنه من خودم زمینه دیوونگی دارم بااین زنگ کلن دیوونه میشم باید برم امین آباد آخه نه که من از تیمارستان دررفتم مدیونی فک کنی من سادیسم دارماااااا جوری بزنمت مثل خر تب کنی بعله دیگه آی ام زورگو جرات داری چیزی بگو جوری بزنمت بشی دلیل انقراض داییناسوراحالا اگه میتونی چیزی بگو😊

دینگگگگگگگ دینگگگگگگگگ

ای کوفت شنیدم دیگه اه بیابلندشدم خیالت راحت شد خوابم نازنینمو ازم گرفتی والا بوخدا یه تابستونم آسایش نداریم ای خداکی میشه امسالم تموم بشه بره پی کارش تامن یه نفس راحت بکشممم اه

روناااااک رونااااک بیدارشو دختر کلاست دیر شد بدووو

ایی خداااا بیادوباره مامانم صداشو انداخته توسرش نمیدونم این همه جیغو ازکجا میاره بخدا

بلهههههه مامان جان بلهههه بیدارشدم الان بیام

رفتم از روی تخت نازنینم که الان مجبوربودم ازش دل بکنم بلندبشم که سرم خورد به میله ی بالای تختم آی خداااااااا ی روز نمیشه من سالم ازاین اتاق برم بیرون ازروتخت بلند شدم که پام روی ی جیزی رفت و شپلق نقش زمین شدم به جونه من که نه ولی به جونه عزرائیل مثل پشه له شدم با کاردکم دیگه فک نکنم بشه جمم کرد اصن تواین اتاق باید بانقشه ایرانوعراق واردبشی ازبس خطرناکه اینجاوالا له خدا الان من دیوونم به این دلیله که مغزم از بس خوردم زمین جا به جا شده....

اگرنه که من دیوونه نیستم خیلی عاقلم والا اگه عاقل نبودم تو المپیادفلسفه اول نمیشدم که😊

خب حالابهتره بلندبشم کارامو بکنم تاباز صدای مامی جون درنیومده آخخخخخ زانوم چقدر دردمیکنه وای وای وای

romankadeh1.ir | @romankadeh1