#عشق_چیز_دیگریست__پارت_1- سلام رها جون

- سلام عسل،خوبی؟چه خبرا؟مشکلی پیش اومده؟

- نه. رها چرا فکر می کنی من فقط باید مشکلی پیش بیاد تا بهت زنگ بزنم؟

- وای عسل خواهش می کنم باز شروع نکن. به خدا امروز اصلا حوصله نصیحت شنیدن ندارم.

- رها خسته نشدی؟ به خدا بسه دیگه. آخه چقدر دیگه می خوای این راه رو ادامه بدی؟ رها به خودت بیا. رها شد 11 سال. یه موقع چشمت رو باز می کنی می بینی کل زندگیت رو باختی اونم سر هیچی. رها هیچ عشقی انقدر ارزش نداره. باور کن.

- عسل بس کن. خودتم می دونی نمی تونم، خودتم می دونی گذری عاشق نشدم که بخوام فارغ شم. یاشا همه زندگی منه. همتون می بینین روزی که اون برگرده. خسته شدم انقد آیه یاس خوندین واسم.

- رها ما آیه یاس نخوندیم. ما داریم واقعیت رو بهت می گیم. تو اصرار بیخود داری که باورش نکنی. رها 11 ساله یاشا رفته از ایران.5 ساله یه زنگم بهت نزده.5 ساله داره با یاسمین زندگی می کنه اونوقت تو...

- چرا دور بیخود برداشتی. یاشا گرفتاره. بدبخت از صبح تا شب یا سر کلاسه یا تو بیمارستانه یا کشیکه. بهش حق بدین بابا. تازه یاسمین فقط همخونه شه. چرا انقد همه چی رو بزرگ می کنین. اه

- رها خستم کردی. بسه هر چی مزخرف بافتی تو ذهنت و هی یاشا رو تبرئه کردی. رها تو چت شده. احمق پسره داره با یه دختر زندگی می کنه، شب به شب تو بقل هم می خوابن اونوقت تو زتدگیت رو جونت رو به بازی گرفتی و هی فلسفه بافی می کنی؟ واقعا برات متاسفم. انقدر پست شدی که سیب دهنی این و اون واست شده همه چی؟ جونت رو تو دستت به بازی گرفتی که چیه 13 سال پیش تو 16 سالگی که هنوز نمی دونستی عشق رو با چه ق ای می نویسن عاشق شدی؟

- چرا نمی خوای بفهمی عسل؟ یاشا همه چیز منه. من می دونم اونم منو دوس داره. می دونم بر می گرده. برای n امین بار می گم اینو: من نمی ذارم هیشکی عملم کنه چون می دونم یاشا می یاد و عملم می کنه. در ضمن می بینی که هیچ مشکلی هم ندارم و دارم زندگیمو می کنم. پس اینو به مامان بابامم بگو.

- رها بسه. دیوونگی نکن. رها به خدا اگه یاشا دوست داشت، اگه براش مهم بودی تا حالا ده دفغه برگشته بود ایران. رها... به خدا تو نمی دونی عشق چی. آخه تو 16 سالگی کی می دونه عشق چی که بخواد انقدر عاشق یه نفر بشه که اینهمه بدی ازش ببینه و باز کوتا نیاد. که زندگیش رو قمارش کنه...

romankadeh1.ir | @romankadeh1