#دوست_دخترم_میشی_پارت_1

مقدمه..

هر روز صبح غزالی در افریقا بیدار می شود ، او نیک می دادند که باید تند تر از سریع ترین شیر بدود تا کشته نشود.. هر روز صبح شیری در افریقا بیدار می شود.. اونیک میداند که باید تند تر از سریع ترین غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد...مهم نیست که شیر هستید یا غزال ، بهتر است با طلوع خورشید دویدن را اغاز کنید

دهه بازم شروع شد!! تازه از دست مدرسه راحت شده بودما حالا بیا برو داشنگاه خودشم چجور داشنگاهی؟؟ دانشگاهی که پر پسره حالا بیا بین این همه پسر درس بخون منم که کلا خجالتی....

وقتی که نتایجو اعلام کردن و من فهمیدم که کنکور پزشکی قبول شدم انقدر خوشحال شدم که گفتم درجا سکته رو می زنم اما نمی دونم الان که دوروز فقط به شروع دانشگاه مونده می خوام چیکار کنم!!!

کلا افسرده شدم.

می دونید بعضی وقتا فکر می کنم چرا، اخه واقعا چرا؟؟؟ چرا من باید این همه خجالتی باشم. می دونین دست خودم نیستا تا می خوام بزارمش کنار بدو بدو میاد و مثل کنه بهم می چسبه. حتی تو مدرسه هم به دختر خجالتی معروف بودم... فقط می خوام عوض شم..

هعی.. مردم از چه چیزایی معروف میشن ما از چه چیزای؟

با صدای مامان از فکر اومدم بیرون..

-محیا؟؟

-بله مامان؟؟؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1