#دنیای_راز_مینا_پارت_1

مقدمه:

چشم‌هایش شروع افسانه بود!

سرنوشت باز شده بود تکرار این افسانه‌ها!

با قلم اعجاب افسانه را تعبیر کن

***

استاد: به عقیده کیهان‌ شناسان، ‌احتمال وجود حیات در دیگر سیارات محدوده! منظومه شمسی بسیار ضعیف است؛ ‌زیرا عطارد و زهره بسیار سوزان و خفه‌کننده، مریخ سرد و مشتری و زحل در «آمونیک» و «متان» غوطه‌ورند؛ ‌ولی این نوع داوری‌ها درباره کرات منظومه شمسی نیز چندان منطقی نیست؛ ‌زیرا اگر خود را در یکی از این سیارات قرار دهیم، ‌درباره زمین می‌گوییم زمین از گاز کشنده ‌اکسیژن احاطه شده است و نمی‌توانیم بفهمیم که چه‌گونه ساختمان بدن انسان با اکسیژن سازگاری دارد.

به جسیکا گفتم:

-یعنی تو خونه هم این‌قدر کتابی حرف می‌زنه؟ مثلا میگه چنانچه غذای امروز را دوست نداشتید فردا غذای دیگری درست خواهم کرد!

زدیم زیر خنده که استاد گفت:

-خانوم فرد شما نظری ندارید؟

نیشم بسته شد. یکم فکر کردم و روایتی که خونده بودم و گفتم:

-در کتاب‌ توحید و حصال روایتی هست از جابر بن یزید که از امام باقر (ع) در مورد آیه 15 سوره "ق" پرسید. امام فرمود: ای جابر آیا فکر می‌کنی که خدا فقط این عالم واحد، کره زمین را خلق کرده و آیا فکر می‌کنی که خدا به جز شما بشری نیافرید؟ به خدا قسم که خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید که تو آخرینشان هستی و اینان نیز آدم هستن!

بچه‌ها هرکی یه چیزی می‌گفتن. یکی می‌گفت امام باقر کیه، یکی دیگه می‌گفت روایت همون قصه‌اس الکیه! استاد دستش رو به معنی سکوت بالا آورد. بچه‌ها ساکت شدن.

استاد:امام باقر پنجمین امام مسلموناست و در زمان خودشون دانشمند بودن!

romankadeh1.ir | @romankadeh1