#دختر_ماه_پارت_1


هووووف حوصلم سررفته،چیکا کنم؟؟!

امروز ساعت10کلاس داشتم و نرفتم چون خواب موندم حالاهم تو خونه موندم چیکا کنم...

خب بزارین خودمو معرفی کنم...من سوین محمدی هستم،19سالمه و ترم اول دانشگاه رشته معماری...

یه داداش گوگولی دارم خخخ دوسال از من کوچیکتره ینی 17سالشه و اسمش فرهان..

تو یه خانواده معمولی بزرگ شدم و نه میشه گفت پولداریم و نه فقیر کاملا معمولی..بابام یه رستوران معمولی داشت ...خب حتما میگین چرا میگم داشت...چون مامان و بابام از هم جدا شدن و از وقتی جدا شدن من بابامو ندیدم ینی دلم نخواست ببینمش حالا دلیلش رو شاید بعدا بگم... مامانم 39سالشه و توو یه مزون با دوستش شریکه...

_سویننن

اوه این مامانم بود که صدام میزد انگار باز مثل همیشه رفتم تو هپروت و هیچی نشنیدم_سوووووویننننن

_بلللللله

_چرا جواب نمیدی یه ساعته صدات میزنم

_خو تووفکر بودم نفهمیدم

_ازبس خنگی=/پاشو بیا کمک کن _چشم

پا شدم رفتم تو آشپزخونه و دست به کار شدم واسه ناهار املت پختم ،حال میکنین چقد کدبانوام من خخخخ..............................

romankadeh1.ir | @romankadeh1